Binnen verzuimmanagement merkt de medewerker
of hij welkom is

Na het programma verzuimmanagement bent u in staat maatwerk van verzuimbegeleiding te maken. U leert vroegtijdig een verstoorde balans bij uw medewerkers te signaleren, bij ziekmelding de juiste procedures toe te passen en met langdurig zieken een plan van aanpak te schrijven. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ leert u pro-actief te handelen en de motivatie van uw medewerkers positief te beïnvloeden met verzuimmanagement.

Goed verzuimbeleid is gericht op contact met de medewerker

Volgens de Wet Poortwachter en de WIA moeten werkgevers een actieve rol spelen in de aanpak van ziekteverzuim terugdringen. Management en leidinggevenden krijgen daarmee de verplichting en verantwoordelijkheid verzuim te beperken en te beheersen. Leidinggeven aan ziekteverzuim en re-integratie betekent zieke medewerkers optimaal begeleiden.

Het programma verzuimmanagement is bedoeld voor teamleiders die het ziekteverzuim op hun afdeling of bedrijf willen terugdringen, kosten willen reduceren en bewust en effectief met verzuimmanagement om willen gaan. U wilt zieke werknemers begeleiden en een plan van aanpak maken voor re-integratie en u wilt dat medewerkers betrokken blijven bij hun werk en zich medeverantwoordelijk voelen voor hun terugkeer.

Meer weten over de training verzuimmanagement? »

Contact aanvraag PAK Organisatieontwikkeling

Deelnemers aan de training Verzuimmanagement beoordelen ons met 4.25 van de 5 sterren (5 beoordelingen )

4.5/5
"Deze transfertraining heeft voor mij opgeleverd dat we heel druk zijn in de praktijk met ziekteverzuim en we benaderen die nu ook vanuit een ander perspectief. Niet de ziekte maar het gedrag. Dat is het motto. Intensief contact met de zieke medewerker. We leren van elkaar. Dus praat met elkaar, kijk naar elkaar en vraag feedback."
4/5
"Ik vond de training Verzuimmanagement duidelijk, kundig en precies goed. De training was gericht op de werksituatie bij Paswerk. Mooi spel tussen trainer en medewerkers (sturen, aangeven, loslaten). En de tijdsduur van de bijeenkomst was ook goed. Trainer Frits is goed, krachtig en betrokken. "
3.75/5
"Ik vond de training Verzuimmanagement duidelijk, ik kan er wat mee, nuttig en precies goed . De training had een vlot tempo, duidelijke boodschap en was afwisselend van opzet. Frits heeft kennis van zaken. Voor mij was de training een opfris moment, waarbij ik de vertaling naar de eigen organisatie heb kunnen maken."
4.5/5
"Ik vond de training duidelijk, inspirerend, ik kan er wat mee, nuttig, positief verrast en het zet me op scherp. Ik vind dat er niets beter kon aan deze training, was precies op maat. Het heeft me bewustzijn opgeleverd van wat er dagelijks gebeurt."
3.5/5
"Door de kleine groepjes is er meer aandacht in de training Verzuimmanagement. Ik vond de training prima zo, ik heb geen verbeterpunten. Frits was helder en duidelijk. Oefenen met trainingsactrice Rosa was erg leuk en leerzaam. Ik ga L.S.D. meteen in mijn werkpraktijk toepassen."