Binnen verzuimmanagement merkt de medewerker
of hij welkom is

Na het programma verzuimmanagement bent u in staat maatwerk van verzuimbegeleiding te maken. U leert vroegtijdig een verstoorde balans bij uw medewerkers te signaleren, bij ziekmelding de juiste procedures toe te passen en met langdurig zieken een plan van aanpak te schrijven. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ leert u pro-actief te handelen en de motivatie van uw medewerkers positief te beïnvloeden met verzuimmanagement.

Goed verzuimbeleid is gericht op contact met de medewerker

Volgens de Wet Poortwachter en de WIA moeten werkgevers een actieve rol spelen in de aanpak van ziekteverzuim terugdringen. Management en leidinggevenden krijgen daarmee de verplichting en verantwoordelijkheid verzuim te beperken en te beheersen. Leidinggeven aan ziekteverzuim en re-integratie betekent zieke medewerkers optimaal begeleiden.

Het programma verzuimmanagement is bedoeld voor teamleiders die het ziekteverzuim op hun afdeling of bedrijf willen terugdringen, kosten willen reduceren en bewust en effectief met verzuimmanagement om willen gaan. U wilt zieke werknemers begeleiden en een plan van aanpak maken voor re-integratie en u wilt dat medewerkers betrokken blijven bij hun werk en zich medeverantwoordelijk voelen voor hun terugkeer.

Klik hier voor referenties over onze trainingen Verzuimmanagement

 

Meer weten over de training verzuimmanagement? »

Deelnemers aan de training Verzuimmanagement beoordelen ons met 4 van de 5 sterren (11 beoordelingen )